Van mensch tot mensch

0

“De invoering van de nieuwe schrijfwijze heeft veel beweging veroorzaakt in het rustige Nederlandse volk. Men wilde, zo zeide men, geen afstand doen van wat men liefhad." "Maar wat men zeide lief te hebben, mishandelde men. En wat men afwees, bleek men veelal niet te kennen." (meer…)