Verhaaltechnieken als veranderinstrument -1 daagse training ism STORYVENTURES


“Ik hoor mijn eigen woorden vallen, maar

niemand wordt geraakt, en ik zoek naar
het woord dat alles open maakt.”
Thé Lau

Ook al ben je overtuigd van je visie en de verandernoodzaak, als ambassadeur van de verandering kun je het gevoel krijgen dat niemand wordt geraakt door je woorden. Het cliché is waar: verbinding maken met een ander kan alleen als je laat zien hoe jij je verbonden hebt met de verandering. Daarnaast is het belangrijk dat de verandering betekenis krijgt in een verhaal dat mensen in staat stelt de verandering te verbinden met hun eigen drijfveren, waarden en dagelijks werk. Mensen kijken immers door hun eigen achtergrond, ervaringen en rol in de organisatie op heel verschillende wijzen naar situaties. Wie daar rekening mee houdt, ervaart dat veranderprocessen makkelijker verlopen. In deze workshop ga je aan de slag met verhaaltechnieken die helpen de verbinding te maken tussen de verandering en hen die deze gestalte gaan geven.

Je gaat aan de slag met verhaaltechnieken en gaat ervaren hoe je verhalen kunt gebruiken om beter over te dragen wat je wilt, om meer verbinding te krijgen en een betere dialoog over veranderingen.

Voor wie:  (verander)managers, organisatie- en communicatieadviseurs die met verhalen hun communicatie inspirerend, verbindend en motiverend willen maken.

In samenwerking met Astrid Schutte van Storyventures

Interesse en/of vragen? Neem contact op.

 

Comments are closed.