Het aardmannetje

5

'Volgens de reiger besta jij niet,' zei de kikker. 'Volgens wie wat?' 'Mijn vriend, de reiger,' legde de kikker uit. 'Als ik hem vertel dat ik met een kabouter heb gepraat, vindt hij mij een zweefkikker.' (meer…)

Netwerksymbiose

0

Kleurrijke vlinders op de vale kop van de krokodil. Hier kan ik echt van genieten. Een wonderlijk beeld. Prooidieren en de rover. Beauties and the Beast. En de krokodil laat het gebeuren, onverstoord. Kijk je 'verder' dan zou je kunnen zien dat de vlinders drinken van de tranen van de krokodil. Het wordt steeds mooier (meer…)

Vriendschap

0

'Reiger?' De kikker zat niet ver van de reiger vandaan, op een lelieblad dat half onder water lag. 'Ja.' 'Zijn wij vrienden?' vroeg de kikker zachtjes. 'Uh…' (meer…)

Van mensch tot mensch

0

“De invoering van de nieuwe schrijfwijze heeft veel beweging veroorzaakt in het rustige Nederlandse volk. Men wilde, zo zeide men, geen afstand doen van wat men liefhad." "Maar wat men zeide lief te hebben, mishandelde men. En wat men afwees, bleek men veelal niet te kennen." (meer…)